Expo en VR-fietsroute

Brugse Ommeland

Vanaf juli 2021

In de middeleeuwen is Brugge, en bij uitbreiding heel Vlaanderen, groot geworden door de verbinding met de zee via de Zwingeul. Langs die geul was er een netwerk van voorhavens om dure en zeldzame goederen uit de hele wereld naar Brugge te verschepen. De Zwingeul verzandde en de Zwinhavens verdwenen, althans boven de grond… Op basis van het archeologisch onderzoek van de Universiteit Gent worden de Zwinhavens via Virtual Reality terug tot leven gewekt in een expo (bezoekerscentrum Zwin Natuur Park) en fietsroute. Het is het internationale verhaal van een handelsmetropool en een gebied onder invloed van water en zand. Een primeur! 

Wetenschappelijke achtergrond: www.zwinproject.ugent.be
Toeristische informatie t.z.t. op: www.brugseommeland.be